Procedure wijziging dosisgegevens

In artikel 7.16 van het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming is vastgelegd dat de ondernemer zorgdraagt voor de dosisregistratie van de gemeten of bepaalde doses. In artikel 7.17 wordt genoemd het dosisregistratiesystem NDRIS ten behoeve van het bewaren van de resultaten van individuele monitoring. Normaliter zal de erkende dosimetrische dienst zorgdragen voor het verzenden van de gegevens naar het NDRIS. Echter er zijn omstandigheden denkbaar waarbij de doses bepaald met de persoonsdosismeter de effective dosis niet juist weerspiegelt. De ondernemer is in dergelijke gevallen verplicht een verzoek in te dienen om de geregistreerde dosis te laten wijzigingen. Het verzoek tot wijziging wordt gedaan middels het aanvraagformulier “Wijzigen dosisgegevens in het NDRIS”.

In het formulier is tevens een schema bijgesloten met de te volgen procedure.