Aanvragen stralingspaspoort

Ten behoeve van de dosisgegevensuitwisseling in geval van een externe werker stelt het NDRIS een stralingspaspoort beschikbaar. Het stralingspaspoort met bijbehorend inlegvel voldoet aan de eisen welke worden gesteld in de EURATOM richlijn van 5 December 2013 nr. 2013/59 Euratom inzake de bescherming van externe werkers. Een aanvraag tot een stralingspaspoort en/of inlegvel kan worden gedaan middels het aanvraagformulier “Procedure stralingspaspoort”.

Deze gegevens kunnen per post of e-mail verzonden naar:

NDRIS stralingspaspoort, p/a NRG
Postbus 9034
6800 ES Arnhem
stralingspaspoort@ndris.nl