Veelgestelde vragen

Welke doses worden in het NDRIS opgeslagen?

Alle dieptedoses, het persoonsdosisequivalent op 10 mm diepte, Hp(10), die met op naam gestelde lichaamsdosismeters zijn bepaald, worden door de dosimetriediensten doorgegeven aan het NDRIS. De doses bepaald met ooglensdosismeters, ringdosismeters, op naam gestelde extra dosismeters en ruimtedosismeters worden niet opgenomen in het NDRIS.

Verder is de ondernemer verplicht anderszins bepaalde effectieve doses aan het NDRIS te melden. Voorbeelden in dit kader zijn de doses van het vliegend personeel, opgelopen doses ten gevolge van een ongeval of incident en doses bepaald in het buitenland door een aldaar erkende dosimetriedienst.

Ik wil een dosis in het NDRIS wijzigen; hoe regel ik dat?

Op deze site is bij Aanvraagformulieren een procedure “Wijzigen dosisgegevens in het NDRIS” opgenomen die de te bewandelen route beschrijft en een aanvraagformulier bevat. Het aanvraagformulier dient te worden verzonden naar de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.

Een van mijn medewerkers heeft radioactiviteit binnengekregen. Hoe meld ik de resulterende dosis bij het NDRIS aan?

Op deze site is bij Aanvraagformulieren een procedure “Melding volgdosis aan NDRIS” opgenomen. Tevens bevat deze procedure een meldingsformulier.

Wanneer heb ik een stralingspaspoort nodig?

In geval er sprake is van een externe werker dient de ondernemer en de werkgever zeker te stellen dat de stralingsbescherming van de werker is geborgd en er geen overschrijding van dosislimieten plaatsvindt. Het NDRIS faciliteert hiervoor de vereiste dosisgegevensuitwisseling. Indien sprake is van een externe werker binnen Nederland en een erkende dosismeter wordt verstrekt door zowel de werkgever als de ondernemer dan zorgt het NDRIS ervoor dat de dosisresultaten worden gekoppeld voor een juiste beoordeling van de totale dosis. In geval de situatie anders is, bv omdat de externe werker zijn werkzaamheden deels buiten Nederland uitvoerd dan wordt hierin voorzien middels een stralingspaspoort en bijbehorend inlegvel.

Het is van belang te benadrukken dat bij uitvoering van werkzaamheden buiten de Nederlandse grenzen ook moet worden voldaan aan de daar geldende eisen. Om niet voor verrassingen te komen te staan, bv. de toegang wordt geweigerd omdat geen dosisgegevens kunnen worden overlegd, kan voor de zekerheid een stralingspaspoort worden meegenomen. Een stralingspaspoort kan worden aangevraagd via een formulier op deze website.

Hoe vraag ik een stralingspaspoort aan?

Een stralingspaspoort kan worden aangevraagd via een formulier dat te vinden is op deze site bij Aanvraagformulieren.