Contact

NRG
t.a.v. NDRIS beheer
Postbus 9034
6800 ES Arnhem
Tel. 026 356 8555
Fax. 026 356 8539
E-mail: beheer@ndris.nl

Links

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onder meer verantwoordelijk voor de erkenning van de dosimetrische diensten, als ook de NDRIS dataregistratie.

https://www.mirion.com/dosimetrie-nl
Mirion Dosimetry Services is één van de dosimetrische diensten die is erkend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De dienst verzorgt de persoonsdosimetrie van tienduizenden werknemers die beroepshalve met stralingsbronnen omgaan.

http://dosimetry.sckcen.be/nl
De dosimetrische dienst van het studiecentrum voor kernenergie SCKˑCEN is sinds 2018 in Nederland erkend als dosimetrische dienst en verricht dosimetrie voor zowel de Belgische als Nederlandse markt.

http://www.rivm.nl
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschermt en bevordert de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van het leefmilieu.

http://www.herca.org
HERCA is opgericht in 2007 en is een vrijwillig samenwerkingsverband van de nationale autoriteiten op het terrein van de stralingsbescherming.

http://www.icrp.org
ICRP is een onafhankelijke internationale organisatie met meer dan tweehonderd vrijwillige leden uit ongeveer 30 landen van zes verschillende continenten. De leden vertegenwoordigen de leading scientists en beleidsmakers op het gebied van de stralingsbescherming.