Opvragen dosishistorie

Personen kunnen hun in het NDRIS geregistreerde dosisgegevens opvragen. Een verzoek daartoe dient te geschieden per brief. Het verzoek omvat de volgende gegevens:

  • Een omschrijving van de gewenste dosisgegevens (periode, werkgever)
  • Het postadres waarnaar de gevraagde gegevens kunnen worden toegezonden
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (pagina met pasfoto)
  • Uw burgerservicenummer
  • Uw handtekening

Deze gegevens kunnen per post of e-mail verzonden naar:

NDRIS beheer, p/a NRG
Postbus 9034
6800 ES Arnhem
beheer@ndris.nl