Opvragen dosishistorie

Personen kunnen hun in het NDRIS geregistreerde dosisgegevens opvragen. Een verzoek daartoe dient te geschieden per brief of e-mail. Het verzoek omvat de volgende gegevens:

  • Naam, geboortedatum en indien beschikbaar het NDRIS nummer of BSN nummer.
  • Een omschrijving van de gewenste dosisgegevens (periode, werkgever).
  • Mobieltelefoonnummer waarop het secretariaat contact kan opnemen i.v.m. vaststellen van de identiteit van de aanvrager en uitwisselen van wachtwoord middels sms.
  • Desgewenst het postadres waarnaar de gevraagde informatie kan worden toegezonden.

Als NDRIS willen wij niet langer een kopie van het identiteitsbewijs ontvangen. In plaats daarvan zal na ontvangst van de aanvraag een NDRIS medewerker contact opnemen en middels videotelefoon uw identiteit vaststellen. Hiervoor zult u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen.

Bovengenoemde gegevens kunnen per post of e-mail worden verzonden naar:

NDRIS beheer, p/a NRG
Postbus 9034
6800 ES Arnhem
beheer@ndris.nl