HERCA, Europees platform van stralingsautoriteiten

Het Europees platform voor de stralingsbescherming is de HERCA. HERCA staat voor Heads of Radiation Protection Authorities (HERCA) en is opgericht in 2007. Het HERCA is een vrijwillig samenwerkingsverband van de nationale autoriteiten op het terrein van de stralingsbescherming. Binnen de HERCA worden onderwerpen geselecteerd die Europees breed aandacht behoeven en worden voorstellen gedaan voor praktische oplossing op het gebied van de stralingsbescherming. In algemene zin werkt het HERCA aan onderwerpen die vallen onder het Europese EURATOM verdrag.

In totaal participeren ongeveer 49 nationale autoriteiten uit 31 verschillende Europese landen  in het HERCA platform. Het doel van HERCA is een bijdrage te leveren aan een hoogwaardig niveau van stralingsbescherming in heel Europa. Om dit te realiseren beoogd HERCA het volgende:

  • Bouwen en onderhouden van een Europees samenwerkingsnetwerk van stralingsbeschermingsautoriteiten, met de nadrukkelijke wens alle regulerende autoriteiten uit Europa hierin te betrekken
  • Promoten van de uitwisseling van idee├źn en ervaringen, het vermijden van onnodige duplicatie van werk en het leren van elkaars ervaringen
  • Ontwikkelen van een gemeenschappelijke benadering ten aanzien van stralingsbescherming en de wijze waarop dit wordt vertaald naar wet- en regelgeving
  • Discussieer en waar passend vinden van consensus  op onderwerpen die significant zijn bij de regelgeving omtrent stralingsbescherming.

Het unieke karakter van de HERCA, in vergelijking met andere netwerken op het gebied van de stralingsbescherming, is dat deze samenwerking bestaat uit autoriteiten die het bevoegd gezag vertegenwoordigen of op andersoortige wijze invloed hebben op de beleidsontwikkeling in hun land.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in vijf verschillende werkgroepen (WG):
WG 1. European Radiation Passbook & Outside workers
WG 2. Non-medical sources and practices
WG 3. Medical Applications
WG 4. Emergencies
WG 5. Surveillance of collective doses from medical exposures

De werkzaamheden in WG 1 hebben direct betrekking op de activiteiten van het NDRIS; het beheer van NDRIS is zodoende direct betrokken bij de ontwikkelingen in deze werkgroep.