Downloads

Aanvraagformulieren

Informatie voor gebruikers:

Wijzigingen dosisgegevens

Melden volgdosis

Opvragen dosishistorie

Aanvragen stralingspaspoort

Procedure wijziging dosisgegevens

In artikel 92 van het Besluit stralingsbescherming is vastgelegd dat de ondernemer zorgdraagt voor de doorzending van de gemeten of bepaalde doses aan de beheerder van het NDRIS. Normaliter zal de erkende dosimetrische dienst hiervoor zorg dragen. Echter er zijn omstandigheden denkbaar waarbij de doses bepaald met de persoonsdosismeter de effective dosis niet juist weerspiegelt. De ondernemer is in dergelijke gevallen verplicht een verzoek in te dienen om de geregistreerde dosis te laten wijzigingen. Het verzoek tot wijziging wordt gedaan middels het aanvraagformulier “Wijzigen dosisgegevens in het NDRIS”.

In het formulier is tevens een schema bijgesloten met de te volgen procedure.

Print deze pagina