Downloads

Aanvraagformulieren

Informatie voor gebruikers:

Wijzigingen dosisgegevens

Melden volgdosis

Opvragen dosishistorie

Aanvragen stralingspaspoort

Opvragen dosishistorie

Personen kunnen hun in het NDRIS geregistreerde dosisgegevens opvragen. Een verzoek daartoe dient te geschieden per brief. Het verzoek omvat de volgende gegevens:

  • Een omschrijving van de gewenste dosisgegevens (periode, werkgever)
  • Het postadres waarnaar de gevraagde gegevens kunnen worden toegezonden
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (pagina met pasfoto)
  • Uw burgerservicenummer
  • Uw handtekening

Deze gegevens kunnen per post of e-mail verzonden naar:

NDRIS beheer, p/a NRG
Postbus 9034
6800 ES Arnhem
beheer@no-spam-ndris.nl

Print deze pagina