Downloads

Aanvraagformulieren

Informatie voor gebruikers:

Wijzigingen dosisgegevens

Melden volgdosis

Opvragen dosishistorie

Aanvragen stralingspaspoort

Veelgestelde vragen

Welke doses worden in het NDRIS opgeslagen?

Alle dieptedoses, het persoonsdosisequivalent op 10 mm diepte, Hp(10), die met op naam gestelde lichaamsdosismeters zijn bepaald, worden door de dosimetriediensten doorgegeven aan het NDRIS. De doses bepaald met ooglensdosismeters, ringdosismeters, op naam gestelde extra dosismeters en ruimtedosismeters worden niet opgenomen in het NDRIS.

Verder is de ondernemer verplicht anderszins bepaalde effectieve doses aan het NDRIS te melden. Voorbeelden in dit kader zijn de doses van het vliegend personeel, opgelopen doses ten gevolge van een ongeval of incident en doses bepaald in het buitenland door een aldaar erkende dosimetriedienst.

Ik wil een dosis in het NDRIS wijzigen; hoe regel ik dat?

Op deze site is bij Aanvraagformulieren een procedure “Wijzigen dosisgegevens in het NDRIS” opgenomen die de te bewandelen route beschrijft en een aanvraagformulier bevat. Het aanvraagformulier dient te worden verzonden naar de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.

Een van mijn medewerkers heeft radioactiviteit binnengekregen. Hoe meld ik de resulterende dosis bij het NDRIS aan?

Op deze site is bij Aanvraagformulieren een procedure “Melding volgdosis aan NDRIS” opgenomen. Tevens bevat deze procedure een meldingsformulier.

Wanneer heb ik een stralingspaspoort nodig?

In artikel 94 van het Besluit Stralingsbescherming is vastgelegd dat een werknemer van een in Nederland gevestigde ondernemer in het bezit dient te zijn van een stralingspaspoort en een persoonlijk controlemiddel (dosismeter) wanneer deze medewerker werkzaamheden als A-werknemer uitvoert in een andere lidstaat van de Europese Unie.

In alle andere gevallen is een stralingspaspoort en een dosismeter vanuit de Nederlandse wetgeving niet verplicht gesteld. Om niet voor verrassingen te komen te staan, bv. de toegang wordt geweigerd omdat geen dosisgegevens kunnen worden overlegd, kan voor de zekerheid toch een stralingspaspoort worden meegenomen. Een stralingspaspoort kan worden aangevraagd via een formulier op deze website.

Hoe vraag ik een stralingspaspoort aan?

Een stralingspaspoort kan worden aangevraagd via een formulier dat te vinden is op deze site bij Aanvraagformulieren.

Print deze pagina