Downloads

Aanvraagformulieren

Informatie voor gebruikers:

Wijzigingen dosisgegevens

Melden volgdosis

Opvragen dosishistorie

Aanvragen stralingspaspoort

Aanvragen stralingspaspoort

In artikel 94 van het Besluit Stralingsbescherming is vastgelegd dat het de ondernemer verboden is een werknemer zonder geldig stralingspaspoort handelingen als categorie A-werknemer te laten uitvoeren in een andere lidstaat van de Europese Unie. Een aanvraag tot een stralingspaspoort en/of inlegvel kan worden gedaan middels het aanvraagformulier “Procedure stralingspaspoort”.

Deze gegevens kunnen per post of e-mail verzonden naar:

NDRIS stralingspaspoort, p/a NRG
Postbus 9034
6800 ES Arnhem
stralingspaspoort@no-spam-ndris.nl

Print deze pagina