Downloads

Aanvraagformulieren

Informatie voor gebruikers:

Wijzigingen dosisgegevens

Melden volgdosis

Opvragen dosishistorie

Aanvragen stralingspaspoort

Welkom op de site van NDRIS

Het Nationaal Dosis Registratie- en Informatie Systeem (NDRIS) is het Nederlandse systeem voor registratie van de stralingsdosis door radiologische werkers. Het informatiesysteem is sinds 1989 in gebruik en is bedoeld voor registratie van de beroepsmatig opgelopen dosis aan ioniserende straling. Het NDRIS dosisregistratiesysteem is vastgelegd in artikel 91 van het Besluit Stralingsbescherming (BS) en het beheer van NDRIS wordt, in opdracht van het  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgevoerd door de Nuclear Research & consultancy Group (NRG).

Grafiek

Het NDRIS omvat een registratie van ongeveer 200 duizend medewerkers waarvan in totaal 50 duizend mensen als actief geregistreerd staan. Actief geregistreerde zijn diegene waarvan jaarlijks gegevens worden ontvangen omtrent hun blootstelling.

Het figuur geeft het aantal actieve geregistreerde personen aan met een uitsplitsing naar de verschillende sectoren, tezamen met de cumulatieve dosis voor de sector.

Deze website bevat relevante informatie over het NDRIS, aanvraagprocedures als ook links naar andere organisaties op het gebied van de dosimetrie.

Meer informatie vindt u in de jaarrapportage 2016.

Print deze pagina